Какви са ползите от корпоративните блогове

Какви са ползите от корпоративните блогове

Коментарите са изключени за Какви са ползите от корпоративните блогове

Блог

Изработката и поддръжката на корпоративни блогове е добра инвестиция, която има висока степен на възвращаемост. Това е така, защото този вид социални медии разкриват много нови възможности пред бизнес организациите, без значение на техните размери и финансови възможности, успешно да популяризират и промотират дейността си в дигиталното пространство.

Ето защо е добра идея да обмислите тяхното имплементиране в цялостната си онлайн маркетингова стратегия. В защита на това твърдение, в тази публикация ще представим основните ползи от тази социална медия. Преди да започнем с фактическото изброяване на ползите, ще обърнем внимание на същността и развитието на тези уеб базирани платформи за създаване и разпространение на съдържание, на тяхното значение, предимства и влиянието, което оказват на различните бизнес процеси.

Същност и развитие

Първоначално блоговете възникват като статични уеб сайтове, но с течение на времето, постепенно еволюират и се превръщат в интерактивни места за създаване и споделяне на различно по вид съдържание: текст, видео клипове, изображения, графики, таблици и други визуални елементи.

Именно способността им за разпространение на информация и интерактивността, която предлагат на потребителите в уеб пространството, ги превръщат и налагат като една от най-прогресиращите разновидности на социалните медии. Доказателство за това е, че стопанските организации, без значение дали става дума за огромни корпорации, малки, средни фирми или еднолични търговци, все по-умело използват тези уеб базирани платформи за постигане на различни бизнес цели.

От маркетингова гледна точка корпоративните блогове могат да бъдат описани като комуникационни инструменти, които позволяват на представителите на бизнес организациите да комуникират директно със своите текущи и потенциални клиенти, посредством предоставяне на полезно и интересно съдържание.

Значение за маркетинга

Ако се използва правилно, в тясна връзка с предварително поставените бизнес цели, тази уеб базирана платформа може да бъде използвана като ефективно средство в областта на брандинга, повишаването на потребителската лоялност и осведоменост за Вашите продукти/услуги.

Освен това, тази разновидност на социалните медии, може да бъде изключително полезна за спечелването на потребителското доверие, помагайки Ви с изграждането на положителна репутацията, налагайки Ви, като експерт и професионален лидер в секторa, в който извършвате стопанска дейност.

Един добре изработен и поддържан блог може да се превърне в център за връзка с Вашите клиенти, както и в източник за обмен на знание, идеи и възможности за съвместно сътрудничество с други професионалисти и експерти от бранша, в който оперирате.

Основни предимства

За разлика от уеб сайтовете, изработката на блоговете отнема сравнително кратко време и не струва много пари (дори може да бъде безплатна). Освен това, те са гъвкави и лесни за употреба и поддръжка.

Тази разновидност на социалните медии успешно може да бъде използвана за различни инициативи, свързани с маркетинг чрез социални медии, контент маркетинг (Content marketing), връзки с обществеността (PR), обслужване на клиенти (Customer support), бранд журналистика (Brand journalism), управление на онлайн репутация (ORM), личностен брандинг (Personal Branding) и други корпоративни комуникационни дейности.

Едно от основните им предимства е, че те не са натрапчиви за разлика от други форми на маркетинговите комуникации, като имейлите, бюлетините и телемаркетинга. Причината за това е, че интернет потребителите доброволно посещават уеб ресурсите, търсейки полезно съдържание на теми, които ги интересуват. Тоест, Вие не се натрапвате в ничие лично пространство, а предоставяте ценна информация за Вас, за продуктите/услугите, които предлагате, както и за всичко важно, случващо се в бранша Ви.

Една добре написана статия може да спечели вниманието, времето и интереса на много потенциални клиенти, които колкото повече време прекарват, четяйки публикациите Ви, толкова по-информирани ще бъдат за Вашата стопанска дейност, както и за предлаганите от Вас продукти и услуги.

Съществени ползи

След като представихме на кратко същността на корпоративните блогове, ще посочим и ползите от тях. Този вид социални медии са ефективни и ефикасни маркетингови инструменти, чрез които можете да достигнете до Вашата целева аудитория (таргет) в уеб пространството, представяйки дейсност си по възможно най-добрия начин – чрез полезно и интересно съдържание. Ето и основните ползи от тeзи уеб базирани платформи за създаване и разпространение на съдържание:

Ниска цена за изработка и поддръжка

Всички стопански организации имат нужда от маркетинг, за да популяризират и промотират, предлаганите от тях продукти/услуги. Традиционните начини за рекламиране, като радио и телевизионната реклама, печатните медии, брошурите, външната реклама, семинарите, демонстрациите/дегустациите, са полезни, но и сравнително скъпи.

За разлика от тях, изработката и поддръжката на корпоративни блогове може да бъде безплатна или поне да изразходва далеч по-малко средства от маркетинговия бюджет. Като доказателство за това твърдение е фактът, че има платени, но и безплатни платформи (Blogger – Blogspot, WordPress.com и други), на които можете да стартирате Вашите уеб ресурси.

Разбира се, ако желаете да имате един професионално направен корпоративен блог, със собствен, уникален домейн и отделен хостинг, можете да се обърнете към специалисти за консултация, изработка и поддръжка (повече информация можете да намерите на нашата страница). Дори и в този случай, това пак ще бъде по-изгодна инвестиция за Вас.

Широко и таргетирано покритие на аудиторията

Традиционните средства за маркетинг и реклама имат още един съществен недостатък, който е свързан с мащаба. Колкото по-голяма аудитория от целеви потребители желаете да достигнете, толкова по-голяма кампания ще Ви е необходима, което директно ще се отрази и на разходната част на Вашия маркетингов бюджет.

Освен това, трудно ще се намери експерт, който с точност да Ви каже колко от Вашите целеви потребители действително са били достигнати от кампанията. Това означава, че ефектът от традиционната реклама се измерва трудно.

От друга страна, в случая с уеб базираните платформи за разпространение на съдържание имате аудитория, която търси конкретна информация, касаеща теми или продукти/услуги, от които се интересува. Самият факт, че даден интернет потребител чете статиите Ви, означава, че имате потенциален клиент (тествано и доказано с практически опит). Ето защо може да се каже, че този вид социални медии привлича и достига до по-таргетирана аудитория в сравнение с традиционните средства и канали за маркетинг и реклама.

Популяризиране и промотиране

Можете да използвате тази социална медия, за да популяризирате и промотирате дейността си, като образовате бъдещи Ви клиенти, предоставяйки им полезна информация за Вашите продукти/услуги, както и ценни съвети как това, което им предлагате, ще задоволи и удовлетвори максимално техните нужди и потребности.

Авторитетният блог може да отговори на въпросите на текущите и потенциалните Ви клиенти, както и да смекчи техните опасения, свързани с Вашия бранд, продукт или услуга.

Интерактивният характер на този вид социална медия дава възможност на интернет потребителите да споделят техните мнения. Това може да Ви бъде полезно за тестване на различни идеи и нови продукти, подпомагайки работата Ви в областите, свързани с маркетинговите проучвания и развойната дейност.

Освен това, възможността, която се предоставя за свободно споделяне на мнения и даването на право на глас на интернет потребителите е сериозна стъпка към спечелването на тяхното доверие.

Брандинг и диференциране от конкуренцията

Броят на разумните потребителите, които търсят информация в интернет преди да вземат решение за покупка, нараства. Този факт засилва ролята и значението на уеб базираните платформи за създаване и разпространение на информация, които освен за популяризиране, могат да се използват и за подобряване на позиционирането и разграничаването на Вашия бранд от конкуренцията.

Полезното съдържание, в комбинация със запомнящото се име и грабващото окото лого са в състояние да подсилят и укрепят имиджа на бранда Ви в паметта и съзнанието на потребителите.

В съвременната все по-конкурираща се бизнес среда, всяка стопанска организация трябва да се открои от останалите, за да бъде успешна на пазара. Разбира се, Вашите продукти и услуги говорят сами за себе си, но това се случва само в случаите, когато някой ги купи и изпробва. Ето защо, за да продавате повече и по-често от това, което предлагате, е необходимо да покажете и докажете с какво сте по-добри от конкуренцията, да се диференцирате от нея.

Уеб базираните платформи Ви позволяват да пишете и публикувате статии на теми, свързани с индустрията, в която оперирате, демонстрирайки Вашите знания и експертност, както и че познавате и разбирате нуждите на Вашите потребители, и можете да ги задоволите по-добре от Вашите конкуренти. Това е важно, защото потребителите имат нужда да знаят, с какво сте по-добри от всички останали, които предлагат подобни или аналогични продукти/услуги. Използвайте всяка възможност, за да им го покажете и/или напомните.

Стартиране на дискусия и „вдигане на шум“ с помощта на Вашите клиентите

Всяка бизнес организация желае да се задържи, колкото се може по-дълго време в паметта и съзнанието на своята целева аудитория. Един от интелигентните начини тази цел да бъде постигната е като се стимулират отделните потребители да се включат в дискусии на теми, свързани със стопанската Ви дейност.

Този вид социални медии и съдържанието,  което е публикувано на тях, могат да бъдат използвани като отправни точки за стартиране на диалог с Вашите целеви потребители, тъй като чрез тях могат да се осигурят както теми, така и място за неговото провеждане.

Общуването с Вашата аудитория, от своя страна, представлява безплатна възможност за „вдигане на шум“ около организацията Ви, защото участниците в дискусията ще разпространяват информация, касаеща Вашия бизнес, вместо Вас – интерактивен и вирусен маркетинг.

Придаване на човешки облик и характер на Вашия бранд

Корпоративните блогове са интерактивни комуникационни средства за създаване и разпространение на полезно и интересно съдържание, изпълняващо определени маркетингови функции и цели на даден бранд.

Техният разговорен тон, насочен към потребителите, придава „човешко лице и характер“ на всяка фирма, която ги включи в комуникационния си арсенал.

Статиите, публикувани на тях, могат да бъдат описателни, обясняващи по убедителен начин и в детайли, защо дадени продукти/услуги биха били полезни за читателя – потенциалния клиент.

Всичко това е важно, защото потребителите стават все по-любознателни и трудно се доверяват на безлични компании, от които няма какво да научат.

Оптимизация за търсачки – SEO

Съдържанието е един от основните фактори, оказващи влияние на процеса за оптимизация на търсачки, известен още като SEO. Това е така, защото Google, както и останалите търсещи машини, цени все по-високо новото, полезното и редовно публикуваното съдържание в интернет. Чрез уеб базираните платформи можете да захранвате редовно търсачките с така важния за тях пресен контент.

Другите уеб сайтове, форумите, както и останалите разновидности на социалните медии ще добавят линкове към източник на информация, който е авторитетен и разполага с полезни, образователни и интересни публикации, посветени на дадена тема. Тези линкове добавят стойност към уеб ресурса, възнаграждавайки го с повече таргетирани читатели.

Когато въпросните читатели открият интересно и полезно за тях съдържание, те го споделят с техни приятели, близки, роднини и колеги, посредством социалните медии или други средства за разпространение на информация в интернет – което допълнително ще увеличи трафика към Вашите уеб ресурси.

Освен това, интегрирането на блога Ви с Вашия уеб сайт, ще подпомогне сайта Ви да се индексира по-често, което ще допринесе за по-доброто му класиране в резултатите при търсене (SERP).

Привличане на потенциални нови и задържане на текущи клиенти

Повечето потребители използват интернет, за да търсят информация, която ще им помогне с вземането на решения, касаещи задоволяването на определени техни нужди – намиране на правилните продукти и услуги, както и на надежден доставчик, от който да бъдат набавени.

Чрез редовното публикуване на качествено и полезно съдържание, имате възможност да получите по-добро класиране в интернет. Колкото по-добре сте позиционирани в търсачките, толкова повече хора ще могат да се запознаят с продуктите/услугите, които предлагате.

Ако съдържанието, публикувано от Вас, е полезно, надеждно и задоволява нуждата на потребителите от придобиване на информация, те ще се връщат за още, а с това нараства възможността за конверсия и извършване на покупка-продажба на предлаганите от Вас стоки и услуги.

Уеб базираните платформи за създаване и разпространение на съдържание могат да бъдат използвани и за задържане на текущи клиенти, като се задоволят нуждите им, свързани с получаване на нови знания. Това може да бъде постигнато, като отговаряте на често задавани въпроси от страна на Вашите клиенти или чрез предоставяте информация за отстраняване на даден проблем, с който могат да се сблъскат потребителите. Всичко това е под формата на публикации, насочени към и в помощ на клиентите Ви.

Спечелване на потребителското доверие

Уеб ресурсите могат да бъдат полезни и за спечелването на доверието на интернет потребителите. Чрез тях можете да предадете ясно и недвусмислено посланието си към бъдещите Ви клиенти, мотивирайки ги, да се обвържат емоционално с Вашия бранд, предоставяйки им полезна информация за стопанския сектор, в който оперирате.

Създаване и поддържане на добри и трайни взаимоотношения с потребителите

Уеб базираните платформи за споделяне на съдържание Ви позволяват да взаимодействате с интернет потребителите. Тази интерактивност Ви дава възможност да се запознаете с Вашите текущи и потенциални клиенти, както и с техните нужди, мнения, предизвикателства и опасения. Това е полезно, защото, когато познавате целевата си аудитория, можете много по-лесно да й предложите това, от което се нуждае.

Тези социални медии могат да Ви помогнат с повишаването на потребителската лоялност и удовлетвореност, защото чрез тях се създава усещане у потребителите, че на техните мнения и въпроси се обръща внимание. Всичко това ще Ви помогне да спечелите доверието на Вашите клиенти, както и да изградите добри и трайни взаимоотношения с тях.

Връзки с обществеността – PR

Този вид уеб базиран източник на информация може да бъде използван за справяне с кризисни ситуации, свързани с негативно представяне на бизнес организацията Ви в медиите. Чрез статии, публикувани в тях, можете да представите на аудиторията Вашата позиция, както и да покажете, че сте загрижени за случилото се. Това е изключително важно, особено в ситуации, в които трябва да се отреагира бързо и не може да се чака свикването на пресконференция или даването на интервю по други медии.

От друга страна, уеб базираната платформа може да Ви помогне да отразите положителната страна на Вашия бранд, както и обществените инициативи, в които взимате участие. По този начин, използвайки онзи изкусен, умел, тънък и ненатрапчив подход, можете да представите на аудиторията добрата страна на компанията си.

Заместител на уеб сайт

Ако все още не разполагате с уеб сайт, можете лесно да се сдобиете с блог, който да Ви върши същата работа. Въпреки това, препоръчително е да имате отделен корпоративен сайт и към него да добавите уеб базирана платформа, на която да публикувате, всичко важно и интересно, свързано с Вашия бизнес.

Създаване на контакти с други представители на индустрията

Изработката и поддръжката на уеб базирана платформа за създаване и разпространение на информация улеснява представителите на индустрията, в която оперирате, да Ви открият по-лесно и да се свържат с Вас. Това е важно, защото във всяка бизнес среда, контактите са от съществено значение както за развитието на Вашата стопанска организация, така и за икономическия сектор, в който извършвате дейност.

Ползите от корпоративните блогове са много и най-разнообразни, което се отрази и на дължината на тази публикация. Ето защо Ви препоръчваме да включите този вид социална медия във Вашия онлайн маркетингов арсенал. Ако желаете да Ви помогнем с изработката и поддръжката на корпоративен блог, можете да ни пишете.

Благодарим Ви, че отделихте от времето си, за да почерпите информация от нас. В случай че сме Ви били полезни с написаното, можете да ни се отблагодарите, като харесате и споделите статията във Вашите профили, в различните социални медии, като: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest и други.

Възползвайте се и от възможността да се абонирате за нашия блог, където ще намерите полезни съвети и работещи решения за дигитален маркетинг и реклама.

За автора:

Казвам се Иван Иванов и съм основател на онлайн маркетинг агенция OnliSeO. Имам висше образование в областта на маркетинга и трудов стаж в сферата на дигиталните комуникации и интернет рекламата. Харесвам си работата. Много от интересите и хобитата ми са свързани с нея. Пиша статии и снимам видеа на теми, свързани с бранд журналистика, видео маркетинг, управление на онлайн репутация, маркетинг чрез социални медии, копирайтинг, уеб оптимизация и изработка на уеб сайтове.

Свързани публикации

Коментарите са изключени за Какви са ползите от корпоративните блогове
Бързо и лесно открийте съдържанието, което търсите в нашия уеб сайт, като напишете ключовата дума, за която желаете да получите информация, в полето „Търсене“.

Социални медии

В случай че желаете, можете да ни последвате в любимите ни социални медии Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter и Pinterest, както и да добавите RSS емисии за нашето авторско съдържание.

Нови статии

Попълнете имейл адреса си и натиснете бутона „Искам“, за да получите най-новите ни статии на теми, свързани с онлайн маркетинг и реклама. Абонирането за нашия блог е безплатно.

Back to Top