Мисия

Мисия и идентичност

 

В OnliSeO се стремим да бъдем разпознаваема, предпочитана и финансово просперираща дигитална агенция, като създаваме благоприятна среда и условия за осъществяване на дейността ни, изразяваща се в предоставяне на работещи, творчески и новаторски онлайн маркетингови услуги, с акцент върху създаването, оптимизирането, разпространението и управлението на текстово, аудио и визуално съдържание, чрез което старателно и отговорно промотираме и популяризираме различни по вид и дейност компании, спомагайки за изграждането и поддържането на добри и трайни взаимоотношения между потребителите и техните любими марки, превръщайки интернет ползвателите в информирани и лоялни клиенти, а организациите в брандове с добро позициониране и цялостно представяне в уеб пространството – името OnliSeO произлиза от Online See All (в превод от английски: онлайн вижте всичко).

Фирмена визия

 

Нашата визия е да сме водеща, разпознаваема и предпочитана онлайн маркетингова агенция, която с дейността и иновативността си популяризира и промотира различни по вид и дейност организации, спомагайки за изграждането и поддържането на добри и трайни взаимоотношения между потребителите и техните любими брандове, като едновременно с това подпомагаме развитието на бизнеса и дигиталния маркетинг. За да постигнем целите си, ние:

 • търсим, назначаваме и работим с експерти;
 • успешно сътрудничим с нашите клиенти и колеги;
 • откриваме, анализираме и създаваме нови възможности за нас и нашите клиенти;
 • изграждаме, развиваме и усъвършенстваме нашите умения и начин на работа;
 • полагаме усилия нашите услуги да са още по-ефективни, ефикасни, творчески, предпочитани;
 • задълбочаваме и разширяваме продуктовото си портфолио от онлайн маркетингови услуги;
 • популяризираме и промотираме дейносттта си;
 • грижим се за финансовата стабилност на компанията, оптимизирайки разходите и увеличавайки приходите.

Ценности

 

Верни на ценностите, които изповядваме, ние се стремим:

 • да се отнасяме към всеки с уважение;
 • да се опитаме да създаваме приятелски отношения с хората, с които и за които работим;
 • да ценим креативното и иновативно мислене;
 • да изпълняваме добросъвестно и отговорно поетите от нас задължения;
 • да играем честно и по правилатa, конкурирайки се с останалите онлайн маркетинг агенции – КПВ (Колегиалност, Професионализъм, Възпитание);
 • да спечелим доверието и уважението на нашите клиенти;
 • да изградим и поддържаме добър имидж и репутация;
 • да се учим и да се развиваме;
 • да се стараем и да сме усърдни в нашата работа;
 • да допринесем за развитието и просперитета на дигиталния маркетинг и реклама.
Бързо и лесно открийте съдържанието, което търсите в нашия уеб сайт, като напишете ключовата дума, за която желаете да получите информация, в полето „Търсене“.

Социални медии

В случай че желаете, можете да ни последвате в любимите ни социални медии Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter и Pinterest, както и да добавите RSS емисии за нашето авторско съдържание.

Нови статии

Попълнете имейл адреса си и натиснете бутона „Искам“, за да получите най-новите ни статии на теми, свързани с онлайн маркетинг и реклама. Абонирането за нашия блог е безплатно.

Back to Top