Цените на SEO услугите или колко струва уеб оптимизацията за търсачки

Цените на SEO услугите или колко струва уеб оптимизацията за търсачки

Няма коментари за Цените на SEO услугите или колко струва уеб оптимизацията за търсачки

Как дигиталните маркетинг агенции формират цените на уеб оптимизацията на информационните ресурси

Цени на SEO услугите - уеб оптимизацията

В света на уеб оптимизацията за търсачки дигиталните маркетингови агенции се състезават помежду си за спечелването на клиенти. Добрите кампании и запомнящите се проекти са предпоставка за бляскаво и устойчиво бизнес развитие. Популярността, опитът и имиджът на компанията обаче не винаги са достатъчни за осъществяването на продажба. Често всичко се свежда до предлагането на най-доброто съотношение качество/цена на SEO услугите, та дори и до най-ниската ценова оферта.

Ето защо цената е важен маркетингов инструмент. Тя е паричен израз на стойността на услугата, оценка за нейната ценност, свързана със свойствата и характеристиките, които притежава, както и с възприемането й от купувачите – клиентите. Формира се на пазара и равнището й се определя в резултат на съотношението между предлагането и търсенето.

За купувачите цените са парични суми, които те заделят от своя бюджет за получаването на услуга, която отговаря на представите им за рационалност на вложените средства и задоволява определена тяхна потребност – по-добро представяне и класиране в търсачките Google, Yahoo, Bing и други. За предлагащите, в случая – уеб оптимизаторите, те представляват стойностната оценка за услугите им на пазара.

Какво работят SEO специалистите и как монетаризират дейността си

SEO еволюира до степен, в която днес мнозина специалисти използват термина като синоним на онлайн маркетинг. Това е така, защото съвременният профил на специалиста по дигитална оптимизация за търсещи машини включва познания и умения в сферата на програмирането, уеб дизайна, социалните медии, контент маркетинга и управлението на онлайн репутация.

Добрият SEO специалист може да прави промени по кода, визуалното оформление и информационна структура на Вашия сайт; да подбере правилните ключови думи, описващи дейността Ви в интернет; да пише текстове; да снима и обработва видео клипове и снимки, по начин който да генерира входящи линкове от авторитетни източници към интернет ресурсите Ви; да споделя и популяризира брандирано текстово и визуално съдържание в социалните медии и в специализираните тематични сайтове; да следи, анализира, контролира и защитава доброто представяне на бизнеса Ви в онлайн пространството; да „отказва“ и отстранява недобри връзки към сайта Ви; да работи по премахването на Ваше авторско съдържание от сайтове, в които то е публикувано без Ваше изрично съгласие.

След като накратко описахме с какво се занимават уеб оптимизаторите, ще представим и основните начини, по които монетаризират дейността си. Обикновено SEO услугите се предлагат под формата на месечен абонамент (за три, шест, дванадесет месеца или дори за по-дълъг период), но те могат да бъдат предложени и като еднократен ангажимент – извършване на одит; консултация; корпоративно обучение; провеждане на семинар; отстраняване на проблем, свързан с Off page или On page оптимизация; създаване на онлайн съдържание – текстова статия, снимки и видео клип.

Освен познания и умения в различни сфери на дигиталния маркетинг, специалистите по уеб оптимизиране следва да боравят умело с ценовия инструментариум и неговите функции, за да могат да се реализират успешно на пазара – да генерират продажби, приходи, печалба.

Функции на цените от маркетингова гледна точка

Цената, подобно на останалите елементи на маркетинговия микс (продукт, дистрибуция, комуникация), има своето значение и изпълняват определени функцииизмерителна, стимулираща, разпределителна и балансираща.

Използва се като инструмент за стимулиране на продажбите, за спечелване на пазарни позиции, за лансиране и развитие на услуги/брандове, за определяне на рентабилност и ефикасност, за преборване с конкурентите. От маркетингова гледна точка познаването на функциите на цените спомага за избора на ценова политика.

Ценова политика на SEO агенциите

Ценовата политика на дигиталната агенция за оптимизиране на онлайн ресурси е от съществено значение за нейния просперитет. Тя обхваща всички съображения, касаещи определянето на цените на интернет маркетинговите услуги, обосноваването им и мотивите за тяхната промяна вследствие на изменение в условията на тяхното извършване.

Осъществяването на ценовата политика обикновено включва следните маркетингови действия:

– пазарно проучване;

– определяне на цели;

– избор на методи за ценообразуване;

– подбор на ценови стратегии;

– реализация – въвеждане и обосноваване;

– реагиране на промените на пазара;

– анализ на постигнатите резултати.

Цели на ценообразуването на SEO услугите

С използването на ценовия инструментариум специалистите по уеб оптимизиране могат да постигнат различни цели, свързани с тяхното оцеляване; завоюване на пазарен дял; спечелване на лидерски позиции; увеличаване на обема продажби; генериране на приходи; постигане на печалба.

Методи за формиране на цената на уеб оптимизацията

Основните методи за определянето на цената на оптимизирането на дигиталните източници на информация са:

  • Разходно-ориентирани

Ценообразуването се основава на направените разходи за извършването на услугата (себестойност), като към тях извършителят добавя надбавка – печалба.

  • Методи, ориентирани към постигане на определени цели

Например дигиталната агенция си поставя цел да реализира обем продажби; да получи желана печалба; да се завоюва определен пазарен дял; да изгради, поддържа и затвърди своя имидж.

  • Потребителски-ориентирани

При потребителски-ориентираните методи продажната цена се определя от полезния ефект, който услугата носи на клиентите в процеса на потребление, както и от икономическата изгода за купувачите.

  • Конкурентно-ориентирани методи

Ценовото поведение се определя от конкурентите, обикновено пазарните лидери.

Ценови стратегии, използвани от оптимизаторите на уеб ресурси

 

  1. Свързани с характеристиките на услугите: „Фокусиране“ (наблягане на силните страни), „Минимални разходи“ (ниски разходи за изпълнение на проект), „Обиране на каймак“ (иновативно предложение с висока норма на печалба), „Диференциране“ (разнообразие от достъпни оферти – открояване ), „Пазарен пробив“ (нова услуга или нов пазар) и други.
  2. Базирани на цените на конкурентите: „Лидер“, „Последовател“, „Предизвикател“ и други. Характерното за този вид стратегии е, че онлайн маркетинг агенцията може да определи еднакви, по-високи или по-ниски цени от тези на конкуренцията.
  3. Стратегии със социална насоченост – купувачите с по-ниски доходи да се възползват от определена услуга. Харектеризират се със социална ангажираност и отговорност.
  4. Стратегии, обвързани със стимулирането на продажбите.

Цените на SEO услугите са от съществено значение за развитието на дигиталните агенции, предлагащи оптимизация за търсачки. Те са инструмент за маркетингово въздействие, който може да бъде използван за стимулиране на продажби; за борба с конкуренцията; за спечелване на пазарни позиции; за лансиране на нови брандове/продукти и за определяне на ефикасността и рентабилността на даден бизнес.

Ако намирате статията за полезна, можете да я споделите в различните социални медии, използвани от Вас, както и да се абонирате безплатно за нашия блог, където редовно публикуваме материали за уеб оптимизация на електронни ресурси за търсещи машини.

За автора:

Казвам се Иван Иванов и съм основател на онлайн маркетинг агенция OnliSeO. Имам висше образование в областта на маркетинга и трудов стаж в сферата на дигиталните комуникации и интернет рекламата. Харесвам си работата. Много от интересите и хобитата ми са свързани с нея. Пиша статии и снимам видеа на теми, свързани с бранд журналистика, видео маркетинг, управление на онлайн репутация, маркетинг чрез социални медии, копирайтинг, уеб оптимизация и изработка на уеб сайтове.

Няма коментари за Цените на SEO услугите или колко струва уеб оптимизацията за търсачки

Leave a comment

Бързо и лесно открийте съдържанието, което търсите в нашия уеб сайт, като напишете ключовата дума, за която желаете да получите информация, в полето „Търсене“.

Социални медии

В случай че желаете, можете да ни последвате в любимите ни социални медии Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter и Pinterest, както и да добавите RSS емисии за нашето авторско съдържание.

Нови статии

Попълнете имейл адреса си и натиснете бутона „Искам“, за да получите най-новите ни статии на теми, свързани с онлайн маркетинг и реклама. Абонирането за нашия блог е безплатно.

Back to Top