Уеб медия планиране на маркетинг кампания

Уеб медия планиране на маркетинг кампания

Няма коментари за Уеб медия планиране на маркетинг кампания

Онлайн медийно планиране – как, защо, кога, къде, колко често и с каква продължителност да рекламираме в интернет

Уеб медийно планиране

Бизнес организациите все повече осъзнават нуждата от доброто позициониране и представяне в онлайн пространството, но същевременно подхождат внимателно и предпазливо към инвестирането на финансови средства в това направление.

Основното им опасение е свързано с правилното изразходване на рекламните им бюджети и по-точно колко струва, и дали си струва популяризирането на дейността им в интернет. Това е нормално и естествено явление, защото дигиталния маркетинг преди всичко трябва да бъде базиран на резултати.

Всеки вложен лев следва да бъде изхарчен разумно и да води до постигането на желаните стратегически, маркетингови, рекламни, комуникационни и медийни цели.

Четейки написаното дотук, навярно си задавате следните въпроси: какви са целите Ви и как да ги осъществите с паричните средства, с които разполагате. Отговори на тези въпроси може да Ви даде онлайн медия планирането.

Същност на медия планирането в уеб пространството

Уеб медия планирането представлява план за представянето на дадена стопанска/нестопанска организация в интернет медиите, който включва ясно и конкретно определяне на целите, бюджета за реклама, подбор на комуникационни канали и методи, избор на рекламоносители, фиксиране на времетраене – период на провеждане (рекламен график), реализиране на кампанията и анализ на постигнатите резултати.

Основните понятия, свързани с дигиталното медийно планиране, са:

 • обхват – брой на потребителите, до които е достигнало комуникационното послание;
 • честота – брой на въздействията върху аудиторията;
 • продължителност – активността за определен период от време;
 • покритие – потребителите, които имат възможност да възприемат рекламното послание;
 • модели и методи за рекламиранеSearch, Display – GDN, Premium CPM, CPC, CPA;
 • рекламни медиипопулярни и специализирани сайтове, каталози, социални мрежи;
 • рекламоносители и форми на съдържаниеPR статии, видео съдържание, снимков материал, банери и други.

Какви цели да заложим в медия плана

Успехът на всяка уеб промотираща инициатива зависи от поставянето на ясни, конкретни и измерими цели. Целите се подразделят на няколко основни групи – стратегически, маркетингови и рекламни. Те са свързани помежду си, като осъществяването на едните, спомага за реализирането на другите (Дърво на целите). Тяхното изпълнение зависи от специфичните особености на пазара, икономическия сектор и характеристиките на продуктите/услугите (технически параметри и жизнен цикъл).

Пример за стратегически целиръст на продажбите, печалба, развитие, увеличаване на пазарен дял.

От маркетингова гледна точка целите се подразделят на икономически, психологически (въздействие, изграждане на представа за стоката/услугата – постига се степен на познание у потребителя) и социални (свързани са с имиджа на организацията и на предлаганите от нея услуги/продукти).

Рекламните цели се изразяват в привличане на вниманието, създаване на интерес, желание и подтикване на потребителите към действие (модел AIDAAttention, Interest, Desire, Action).

Типични примери за тях са популяризиране, осведоменост, познание, убеденост, активност – извършване на покупка (ACCAAwerenss, Comprehension, Conviction, Action), харесване, предпочитане (модел „Йерархия на ефектите“), напомняне за бранда, изграждане на имидж, създаване на усещане и представа за уникалност на марката (модел DAGMAR).

Ето и един пример от практиката – фирма, производител на текстилни продукти залага следните цели в своя медия план:

 • увеличаване на посещенията (трафика) на фирмения сайт;
 • подобряване на CTR;
 • повишаване на осведомеността за продукт;
 • разясняване на ползите от неговата употреба;
 • изграждане на позитивно мнение и отношение на целевата аудитория към продукта;
 • подтикване на потребителите да извършат покупка на продукт Х.

Период на провеждане – график, времетраене на уеб кампанията

С определянето на периода на провеждане се уточнява графикакога и с каква продължителност ще се проведе рекламната кампания. За неговото правилно фиксиране е необходимо да се вземат предвид особеностите на продукта/услугата, спецификата на пазара и наличния бюджет.

От гледна точка на времето може да се използват понятия като макрографик (за година или по-дълги периоди) и микрографик (дни, седмици, месеци).

Основните видове рекламни графици, използвани от специалистите по медия планиране, са равномерен (рекламиране всеки ден, в продължение на една година), форсиран (небалансирано рекламно въздействие – висок интензитет в определени моменти, за сметка на нулева активност в други) и пулсиращ (рекламна дейност през цялата година, която се усилва през определени време периоди).

Честота на рекламиране в интернет

Честотата на рекламиране представлява броя на въздействията върху аудиторията, тоест колко често се показва рекламата на потребителите. Средната честота се измерва, като общия брой въздействия (контакти с потребителите) се раздели на обхвата. Обикновено ефективната честота варира от три до десет контакта с аудиторията.

Обхват

Обхватът намира израз в потребителите, които са видели рекламния материал. Колкото по-голям е техния брой, толкова по-голяма е публиката, достигната от кампанията.

Методи за онлайн реклама

Най-общо казано платената реклама в интернет се осъществява чрез Гугъл, социалните медии, популярните сайтове и каталози.

Основните методи за популяризиране на бизнеса в онлайн пространството са:

Търсене (на англ. Search) е метод на показване на реклами в резултатите при търсене по определени ключови думи в търсачките – Google Adwords.

Показване – дисплейна реклама (Display – Desktop, Mobile) – сервиране на реклами в различни сайтове. Обикновено използваните форми на съдържание са банери, видео, аудио. Примери – GDN (дисплейна мрежа на Google), Facebook Ads, Primium CPM.

PR статия – публикуване на текстов материал в популярни и специализирани уеб сайтове, използвани от целевата аудитория.

Видеа в Youtube и Facebook (видео маркетинг) – създаване и разпространение на качествено и добре оптимизирано видео съдържание в социалните медии. За подсилване на ефекта може да се използва платена реклама.

Модели на ценообразуване на интернет рекламата

Цена на хиляда импресии (CPM – Cost Per Mile) е модел за ценообразуване, при който се заплаща на хиляда показвания на рекламния материал. Подходящ е за популяризиране на бранда/бизнеса.

Цена на клик (CPC – Cost Per Click) – заплаща се, когато потребител кликне (цъкне) върху рекламата. Използва се за увеличаването на уеб трафика и продажбите.

Цена за извършване на действие/конверсия (CPA – Cost Per Action) – плаща се за извършена активност. Например във Фейсбук има опция за плащане за харесване на фен страница, обвързване/интеракция с публикуван пост, гледания на видео, посещения на уеб сайт, получаване на отстъпки и стимули при посещение на магазин, инсталиране на приложение, увеличаване на посещаемостта на събитие и други.

Уеб комуникационни канали и рекламоностители

При избора на комуникационни канали е необходима информация за трафика и специфичните особености (демографски, географски, геодемографски, поведенчески и психографски) на аудиторията на рекламните медии. Тези данни могат да бъдат набавени от самите медии (Google Analytics) или чрез специализирани услуги за онлайн пипъл метрични изследвания (Gemius, Nielsen Online).

Търси се ефективност и същевременно ефикасност. За тази цел може да се използват формулите:

                                                                                            Разходи за единица рекламна площ

    Разходи за хиляда импресии (РХ)= ––––––––––––––––––––––––– х 1000

                                                                                                                             Трафик

                                                                                  

                                                                                               Разходи на единица време

    Разходи за рейтингова точка (РРТ) = –––––––––––––––––––––

                                                                                                Рейтинг (Трафик)

                                                              

                                                                       Кликванията

    Честота на кликване (CTR) = –––––––––––- х 100

                                                                       Импресиите

Правилният подбор на рекламоносители и форми на съдържание е от голямо значение за успеха на всяка дигитална маркетингова кампания. Текстът (статии, новини, продуктови ревюта) и банерите са важни, но видео съдържанието ще стават все по-популярно и предпочитано от интернет потребителите (както за тези, използващи мобилни устройства, така и за тези, които ползват настолни, десктоп компютри).

Определяне и разпределение на бюджета по пера

Правилното разпределяне и разходване на финансовите средства по различните пера определят крайния резултат от онлайн маркетинговата дейност. Ето защо основното предизвикателство пред експертите по онлайн медийно планиране е да изготвят план, който включва ясно измерими цели, фиксирано времетраене, ефективна честота и постигане на оптимален обхват в рамките на предвидения бюджет. Всеки лев следва да бъде похарчен разумно и да носи максимум ползи.

Реализиране на дигиталната маркетингова кампания

Осъществяването на дигиталната маркетингова кампания следва да бъде точно по заданието в уеб медия плана. Разбира се, ако не се налага извършването на извънредни и спешни промени по неговото изпълнение – гъвкавост и способност за правилна и бърза реакция в случай на необходимост.

Анализ на постигнатите резултати

Винаги, когато има план за извършване на дадено начинание, е добре да има отчет и анализ на постигнатите резултати в следствие на изпълнението на въпросния план. Идеята е да се установи доколко сме се справили с възложените цели и задачи, както и да се поучим от допуснатите грешки.

Колкото по-важен става онлайн маркетингът, толкова по-важен ще става и процесът на медия планирането, защото той е ключът към успеха на рекламата в интернет.

При нужда от изготвяне на медиен план и консултация за уеб медийно планиране е добра идея да се допитате до мнението на експерти в тази област.

Ако намирате статията за полезна, можете да я споделите във Фейсбук и останалите социални мрежи, които ползвате. В случай че желаете да получавате най-новите ни публикации, непосредствено след тяхното публикуване, можете да се абонирате за нашия блог.

За автора:

Казвам се Иван Иванов и съм основател на онлайн маркетинг агенция OnliSeO. Имам висше образование в областта на маркетинга и трудов стаж в сферата на дигиталните комуникации и интернет рекламата. Харесвам си работата. Много от интересите и хобитата ми са свързани с нея. Пиша статии и снимам видеа на теми, свързани с бранд журналистика, видео маркетинг, управление на онлайн репутация, маркетинг чрез социални медии, копирайтинг, уеб оптимизация и изработка на уеб сайтове.

Свързани публикации

Няма коментари за Уеб медия планиране на маркетинг кампания

Leave a comment

Бързо и лесно открийте съдържанието, което търсите в нашия уеб сайт, като напишете ключовата дума, за която желаете да получите информация, в полето „Търсене“.

Социални медии

В случай че желаете, можете да ни последвате в любимите ни социални медии Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter и Pinterest, както и да добавите RSS емисии за нашето авторско съдържание.

Нови статии

Попълнете имейл адреса си и натиснете бутона „Искам“, за да получите най-новите ни статии на теми, свързани с онлайн маркетинг и реклама. Абонирането за нашия блог е безплатно.

Back to Top