Речник на чуждиците, използвани от онлайн маркетинг специалистите

Речник на чуждиците, използвани от онлайн маркетинг специалистите

Няма коментари за Речник на чуждиците, използвани от онлайн маркетинг специалистите

Превод и кратко разяснение на чуждите термини, употребявани от специалистите по дигитални комуникации

Речник на онлайн маркетингови термини

Развитието на онлайн маркетинга в България доведе до навлизането на безброй много чужди думи в нашия език. Обикновено това са технически термини с английски произход, използвани от специалистите по дигитални комуникации, за да представят своята дейност и услугите, които предлагат.

Макар много от тези чуждици да нямат аналог и директен превод на български, тяхната прекомерна употреба не е добра практика, понеже не винаги се разбират и харесват от страна на потребителите. Не ме разбирайте погрешно – тук не става въпрос, че българите не говорим чужди езици, напротив – ние сме интелигентен народ и чуждите езици ни се отдават. Но все пак, освен със славна история, ние можем да се похвалим и със собствен език и писменост, които би било добре да използваме и развиваме.

В тази статия ще се представят и обяснят част от най-употребяваните чуждици от специалистите по дигиталени комуникации в България. Публикацията е един своеобразен речник на термините, с които боравят онлайн маркетолозите у нас.

Артикъл маркетинг (Article Marketing) – маркетинг чрез писане на статии. Осъществяване на разгласа чрез писане и разпространение на съдържание, представящо услуги, стоки, предприятия, отрасли.

Банер – изображение, съдържащо отличителни белези и знаци на дружеството, услугата/изделието, станало предмет на разгласяване (реклама).

Баунс рейт (на англ. bounce rate) – степен на отпадане. Показва колко от посетителите на нашата, страница не са извършали допълнително действие, например да щракнат върху връзка, която да ги препрати към друга част от нашия източник на познание, намиращ се световното мрежово пространство (уеб сайт).

Блог – лична страница, уеб сайт, социална медия, в която могат да се споделят текстов, аудио и визуален контент. Освен за разпространение на информация и рекламни послания, може да се използва за получаване на директна обратна връзка от страна на целевата аудитория (таргет), както и за изграждане на взаимоотношения с нея.

С други думи казано, това средство за всеобщо осведомяване, намиращо приложение в световната мрежа (интернет), се използва за обявление/обнародване на знания, новини, съобщения, за пряко общуване с обществеността, както и за изграждане на положителна връзка (взаимоотношения) с нея. Блог – собствено кътче за споделяне на знание, обявления, новини и съобщения – мрежови дневник.

Бранд  (Brand) – пряка заемка от английски език. Означава марка – отличителен знак. Използва се като понятие за открояване, обособяване на дадено дружество и за разграничаването му от останалите подобни предприятие, извършващи сходна дейност.

Брандингът (Branding) е дейността, намираща израз в съставянето и изграждането на отличителни черти на дадено стопанско/нестопанско предприятие (може да се използва и за стока, или услуга), които имат за цел да го обособят, разграничат и откроят от останалите дружества на пазара. Свързва се с избор на наименование, изображение (лого, емблема, графично – художествено представяне), правила за действие, ценности, опаковка, цветове, звуци, съобщение (девиз, мото, лайтмотив) и призвание (мисия) на учреждението (организацията).

Бранд ауернес (на англ. brand awareness) – известност, познаваемост, разпознаваемост на марката.

Бранд журналистика (Brand Journalism) – употреба на журналистически прийоми за маркетингови цели. Този способ на разгласата се изразява в създаването на съдържание (новини, статии, интервюта, репортажи, истории, прессъобщения) за предприятия, изделия, услуги, стопански отрасли и прочие.

Видео журналистика – представяне на новини, известия, съобщения, разкази за събития, личности, дружества, дейности, стоки и услуги посредством съчетаното използване на движещи се изображения, звуци и човешка реч.

Видео маркетинг (Video Marketing) – маркетинг чрез видео съдържание. Свързва се с използването на поредица от заснети движещи се образи/картини, без или със звук (мултимедия), с цел осъществяване на обявление, обнародване, оповестяване (реклама) и подтикване на зрителите/потребителите към извършване на определено действие.

Видео оптимизация – дейност, изразяваща се в подобряване на представянето в търсачките (Google, Yahoo, Bing) на източниците на знание, включващи заснети поредици от движещи се картини, съпроводени или не от звуци (видео информационни ресурси).

Визуален контент (visual content) – вид съдържание, предназначено за гледане – снимки, движещи се изображения със или без звук (видео), обрисувани произведения, съчетани с кратко писано слово за описание (инфографики).

Вирусен маркетинг (Viral marketing) – подтикване и възнаграждаване на потребителите да споделят съобщения и източници на знание за предмета на обява/оповестяване.

Влог (vlog – video log) – блог, в който се публикува видео. Обикновено собствениците на влогове (влогърите) използват Youtube, Vimeo и други социални медии, които позволяват създаването на лични видео канали за разпространение на визуален контент.

Тоест, това е особен вид средство за повсеместно, всеобщо осведомяване, отличаващо се с използването на движещи се картини/образи, устно слово (говор) и звуци.

Дигитална комуникация – общуване в световното мрежово пространство.

Дигитални агенции (digital agencies) – дружества, осъществяващи разгласа; връзки с обществеността; създаващи съдържание; изработващи и подобряващи състоянието на вече съществуващи средства на познание в световната мрежа.

Импресии – буквално означава впечатления, но използването този термин в света на дигиталните комуникации се свързва с броя на показванията на Вашата разгласа (реклама) в световното мрежово пространството.

Информационна архитектура на сайт – основата, гръбнака, подредбата на съдържанието, страниците, различните съставни части и вътрешните връзки. Има за цел да насочи и подпомогне потребителя да получи знанието (информацията), от което се нуждае бързо, лесно и удобно – да подобри потребителското преживяване.

Кастамър съпорт (Customer support) – поддръжка, подпомагане на покупателите (клиенти).

Кастамър рилейшъншип мениджмънт (Customer Relationship Management – CRM) – управление на взаимоотношения с купувачите (клиентите).

Клик (click) – пряка заемка от английски език. Означава щраквам, цъквам. Кликнете върху линка, за да се визуализира пейджа – щракнете върху връзката, за да се покаже (отвори) страницата.

Клик тру рейт (Click Through Rate – CTR) – честота на кликване. Отношението между потребителите, които са щракнали върху наши средства за осведомяване (кликове), и тези, които са го видели (импресии).

Кол ту екшън (call to action) – призив за действие. Използва се за подтикване на потребителите да извършат желано от нас действие. Например: прочетете повече; поръчайте сега; последвайте ни в Туитър; харесайте страницата ни във Фейсбук и други.

Комуникационен каналмястото/пространството, където се осъществява връзката, разпространението на съобщението, знанието, новината (информацията) от съставителя (източника) до получателя. Телевизията, радиото, вестниците и социалните медии са комуникационни канали.

Комуникационна стратегия – добре премислена дейност, свързана с представянето на дадено предприятие, стока/услуга пред обществеността. Отличава се с предварително заложени цели за постигане в дългосрочен промеждутък от време.

Конверсия – представлява отношението между броя на постигнатите цели и общия брой посетители на  сайта. Измерва каква част от посетелите на даден източник на познание, намиращ се в световната мрежа (уеб базиран информационен ресурсблог, онлайн магазин, банер, видео клип), са извършвали желано от нас действие.

Контент маркетинг (Content Marketing) – маркетинг чрез съдържание (текстово, аудио, визуално). Включва начинания, свързани със създаване и разпространение на средства за осведомяване, целящи разгласяване (оповестяване) на стопанско/нестопанско дружество, изделие, услуга и прочие.

Копирайтинг (на англ. Copywriting) е дейност, изразяваща се в създаване на текстово/писмено слово, което има за цел да представи предмета на обявление и обнародване (рекламиране), да привлече вниманието на потребителите към него и да ги подтикне към извършване на определено действие. Копирайтинг – разгласосписване.

Копирайтърът (Copywriter) е разгласосписвател, текстописец, който пише кратки или дълги съобщения, изявления (рекламни текстове), обслужващи различните цели на разгласата и връзките с обществеността.

Корпоративен имидж (Corporate Image) – по смисъл и значение се доближава до фирмената репутация, макар и да има разлика между двете понятия. Представлява образът, обществената представа за дадено предприятие. Корпоративен имиджобществен образ на дружеството.

Корпоративна идентичностсамоличност на дружеството (организацията, фирмата). Намира израз в използването на отличителни знаци: основно изображение (лого, емблема), съобщение (девиз, мото, лайтмотив), цели (мисия), ценности, правила на действие, звуци, цветове и опаковки.

Кост пър клик (Cost per click – CPC ) – цена на кликване (щракване)

Кост пър майл (Cost per mile – CPM) – цена на хиляда импресии (гледания).

Лайк – харесване на споделено творение във Фейсбук.

Лайтмотивдевиз, мото, основен замисъл, мисъл, съобщение.

Лийд дженерейшън (lead generation) – откриване на заинтересувани бъдещи купувачи (клиенти), които биха желали да се възползват от нашите услуги/изделия.

Линк билдингизграждане на връзки към Вашия източник на познание (уеб сайт), намиращ се световното мрежово пространство (интернет).

Логоосновно изображение на дружеството (емблема на фирмата).

Медия планиранепредначертаване, намерение, замисълкога, къде, как и с каква цел да похарчите предварително определени парични средства за разгласа и връзки с обществеността.

Мотоосновна мисъл, съобщение, използвано от предприятията, за да се представят пред обществеността (девиз, лайтмотив).

Мултимедия – съчетание на движещи се изображения, звук, писмено слово и говор.

Нюзрилийзпрессъобщение, комюнике, пресрилийз. Означава изявление, известие, съобщение до средствата и дружествата за всеобщо (масово) осведомяване (съобщение до медиите).

Он пейдж СЕО (On page SEO) – вътрешно подобряване на източниците на знание (информация) в световната мрежа, с цел постигане на добро представяне и заемане на челни места в търсачките (уеб оптимизация).

Онлайн маркетинг (Online Marketing) – извършване на разгласа; изграждане и поддържане на връзки с обществеността; създаване на съдържание; подобряване; поддържане на вече съществуващите и изработка на нови източници за разпространение на познание, новини, съобщения в световното мрежово пространство.

ОРМ (Online Reputation Management – ORM) се превежда на български език като управление на онлайн репутация – надзор, ръководство и управляване на цялостната обществена оценка и мнение за дадено стопанско/нестопанско дружество, дейност, стока, услуга или личност в мрежата (интернет). Разновидност е на Връзките с обществеността.

Оф пейдж СЕО (Off page SEO) – външно подобряване (оптимизация) на страници и източници на знание в световното мрежово пространство.

Пост – това, което пишем и споделяме във Фейсбук.

Пиар (PR) – Връзки с обществеността. Дейност, изразяваща се в осъществяване на общуване (връзка, комуникация) между дружеството, потребителите и средствата за всеобщо осведомяване (медиите).

Редизайнизменение на външния вид (дизайна) и/или предназначението (функционалността) на страница или съвкупност от страници, разположени в световната мрежа.

Риспонсив дизайн (responsive design) – отзивчив дизайн. Понятието се използва за отличаване на уеб сайтове, които са удобни за употреба през различни устройства (мобилни телефони, таблети, лаптопи, десктопи и други).

Рийч (на англ. reach) – обхват, въздействие, брой на потребителите, които са видели даден източник на знание (информационен ресурс), споделен в световното мрежово пространство.

РОИ (Return on Investment – ROI) – възвращаемост на вложените средства (инвестиции).

Соушъл мидия маркетинг (Social Media Marketing) – маркетинг чрез социалните медии, способ за осъществяване на разгласа и пряко общуване с потребителите, посредством използването на средствата за всеобщо двустранно осведомяване, намиращи своето приложение в световната мрежа (социалните медии).

СЕО (Search Engine Optimization – SEO) – оптимизация за търсещи машини. Това е дейност, изразяваща се в подобряването на представянето на източниците на знание (информация) в световното мрежово пространство (интернет). Целта е постигане на първенство – заемане на водещи, челни места в подреждането на търсачки като Гугъл. SEO – подобряване на източниците на знание за пред търсачките.

Таргет аудитория – целеви потребители.

Уеб дизайн (web design) – сътворяване на външния вид и подредбата на страница, източник на съдържание, намиращ се в пространството на световната мрежа.

Уеб оптимизатор – деен и способен познавач и изпълнител на способите за подобряване на представянето на средствата на познание в търсачките.

Фрилансър (на англ. freelancer) – изпълнител/служител, свободно упражняващ дейността си (специалист на свободна практика).

разделителна способност (резолюция), с която разполагат съвременните устройства за заснемана на движещи се изображения (камери за видеозаснемане).

Шерване – споделяне на съдържание във Фейсбук.

Юзър експириънс (User Experience – UX) – потребителско преживяване.

Развитието на онлайн маркетинга в България ще продължи, а това най-вероятно ще доведе до появата на нови чуждици в българския език, което означава, че обемът на тази статия ще продължи да нараства за в бъдеще.

Кои са най-често използваните от Вас термини в сферата на дигиталните комуникации?

Кои чужди думи, употребявани от интернет маркетолозите, бихте желали да бъдат преведени на родния ни български език?

В случай че статията Ви е допаднала, можете да я споделите в използваните от Вас социални медии.

За автора:

Казвам се Иван Иванов и съм основател на онлайн маркетинг агенция OnliSeO. Имам висше образование в областта на маркетинга и трудов стаж в сферата на дигиталните комуникации и интернет рекламата. Харесвам си работата. Много от интересите и хобитата ми са свързани с нея. Пиша статии и снимам видеа на теми, свързани с бранд журналистика, видео маркетинг, управление на онлайн репутация, маркетинг чрез социални медии, копирайтинг, уеб оптимизация и изработка на уеб сайтове.

Свързани публикации

Няма коментари за Речник на чуждиците, използвани от онлайн маркетинг специалистите

Leave a comment

Бързо и лесно открийте съдържанието, което търсите в нашия уеб сайт, като напишете ключовата дума, за която желаете да получите информация, в полето „Търсене“.

Социални медии

В случай че желаете, можете да ни последвате в любимите ни социални медии Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter и Pinterest, както и да добавите RSS емисии за нашето авторско съдържание.

Нови статии

Попълнете имейл адреса си и натиснете бутона „Искам“, за да получите най-новите ни статии на теми, свързани с онлайн маркетинг и реклама. Абонирането за нашия блог е безплатно.

Back to Top